Technische dienst

Technische dienst

Tussen 19.30 tot 21.15 uur kunnen leden hun computer ter reparatie aanbieden aan de “technische dienst” (TD). U kunt alleen door de TD geholpen worden als u lid van onze vereniging bent. Bent u nog geen lid, dan kunnen wij dat op de clubavond snel voor u regelen.

Waarvoor kan ik bij de technische dienst terecht?

De deskundigheid van de TD beperkt zich niet alleen tot computers. U kunt ook komen met uw scanner of printer. Werkt uw thuisnetwerk of website niet, ook dan hebben wij hiervoor deskundigen in huis. Uiteraard moet u wel alles meenemen wat met elkaar moet samenwerken. Werkt uw printer niet, dan moet u niet alleen uw printer meenemen, maar ook uw computer (systeemkast) en uw eigen legale software.
Als u vragen heeft kan het soms handig zijn om uw eigen computer, laptop, tablet of smartphone en/of software mee te nemen.

Ben ik snel aan de beurt?

Over het algemeen is er een kleine wachttijd voordat u bij de TD aan de beurt bent. Natuurlijk proberen wij de wachttijd kort te houden. Maar omdat op de ene avond weinig en een andere avond veel mensen zich melden bij de TD, is een wachttijd niet uit te sluiten.
Een enkele keer kan het voorkomen dat het zo druk is, dat niet iedereen dezelfde avond geholpen kan worden. De week daarop helpen wij u dan natuurlijk als eerste (als u dan ook op tijd bent).

Wat kost de TD?

Voor het repareren van uw computer wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 1,50 per half uur. Over het algemeen is een probleem binnen twee uur opgelost.
De vergoeding wordt gevraagd als bijdrage in de kosten van de TD. Deze kosten bestaan uit: zaalhuur, software, licenties, meetapparatuur e.d.. Overigens maakt de club alleen gebruik van software, welke is voldaan aan alle wettelijke voorschriften.

Moet ik mijn ledenpas meenemen?

Wij controleren of u lid bent. Hiervoor moet u uw ledenpas én uw legitimatiebewijs meenemen. Zonder beiden wordt een reparatie niet uitgevoerd!
Waarom zo streng zult u zeggen. Controle is nodig:

  • omdat wij een vereniging zijn en wij willen vanuit deze positie niet concurreren met het bedrijfsleven.
  • om misbruik van de TD te voorkomen is het nodig dat wij controleren of u lid bent. Er zijn nu eenmaal mensen die geen lid zijn, maar wel hun computer e.d. ter reparatie aanbieden. Dat willen wij voorkomen.