Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

PRIVACYVERKLARING CCA

Omdat de wet AVG in werking is getreden heeft de computerclub Alkmaar voor u deze privacyverklaring gemaakt. Indien u kennis heeft genomen en geen bezwaren heeft dan hoeft u niets te doen. Bij bezwaren kunt u contact opnemen met de “ledenadministratie”

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Computerclub Alkmaar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankrekeningnummer

WAAROM HEEFT COMPUTERCLUB ALKMAAR DEZE GEGEVENS NODIG?

Computerclub Alkmaar verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail en/of per post contact met u op te kunnen nemen. Ook worden de gegevens gebruikt voor het innen van de contributie voor het lidmaatschap alsmede voor het versturen van de uitnodiging van de Algemene Leden Vergadering.

HOE LANG BLIJVEN DE GEGEVENS BEWAARD?

Computerclub Alkmaar bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de vereniging.
De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor bestuursleden.
Bij het opzeggen van uw lidmaatschap worden uw gegevens naar een digitaal archief gezet wat slechts door het bestuur in te zien is. De gegevens van oud-leden worden uiterlijk zeven jaar na het lidmaatschap uit de actieve ledenadministratie verwijderd (tenzij een oud-lid al eerder heeft aangegeven dat zijn persoonsgegevens verwijderd dienen te worden uit de actieve ledenadministratie).

DELEN MET ANDEREN

Computerclub Alkmaar verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

BEVEILIGING

Computerclub Alkmaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Computerclub Alkmaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Op de website zijn door (niet)-leden geen persoonsgegevens in te zien.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Computerclub Alkmaar
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met een van onze bestuursleden via onze website