Staking ondersteuning Windows xp

Deze pagina is speciaal bedoeld voor onze leden die werken met een computer die draait op een oudere Windows versie: Windows XP.

Met ingang van 8 april 2014 stopt Microsoft met de technische ondersteuning van het besturingssysteem Windows XP. Vanaf die datum kunt u geen updates meer binnenhalen. Uw computer is dan uiterst kwetsbaar voor zogeheten “malware”, dit zijn aanvallen van buitenaf, dus virussen en – om het maar simpel te stellen – andere, nog véél ergere dingen.

Doordat wij een eigen Technische Dienst hebben, weten wij dat er bij onze leden nog computers zijn die op Windows XP draaien. Wij vinden het dus wel zo netjes om u te waarschuwen dat uw computer binnenkort een veiligheidsrisico in zich bergt. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier – terecht – ongerust van wordt.

Wat kunt u doen om uw ongerustheid weg te nemen?
Langskomen op onze clubavond, op woensdag. Dan kunnen wij u goed uitleggen wat de gevaren en de mogelijkheden voor u zijn.
Een wens bij Sinterklaas of de Kerstman indienen. In dat geval moet u ook even langskomen, want dan kunt u van ons een prima persoonsgericht advies krijgen. Dit doen wij vaak voor onze leden. Sint en Kerstman zijn al op leeftijd en niet zo digitaal. U kunt hun dan, bij voorkeur per schoen, de juiste gegevens toespelen.
Zelf even klikken op de volgende link: Uitgebreide informatie U kunt dan zelf de informatie doorlezen die op onze website staat.

Als u langs wilt komen op onze clubavond, doet u dit dan alstublieft binnenkort. In de loop van december en begin januari is er geen clubavond vanwege de sluiting van de Sporthal. Hierover krijgt u een mededeling, begin december. Deze sluitingsdata kunt u binnenkort ook vinden op onze website.

U moet dus echt iets doen als uw computer nog op XP draait!

Met vriendelijke groet,

Bestuur computerclub Alkmaar