Opzeggen

Beëindiging dient schriftelijk 2 maanden voor het aflopen van het lidmaatschapsjaar te gebeuren.