lidworden

Beëindiging dient schriftelijk 2 maanden voor het aflopen van het lidmaatschapsjaar te gebeuren.
Bankrekening: ING NL92INGB0002925242 t.n.v. Computerclub Alkmaar