Contact

Functie en e-mailadres

Naam

Telefoon

Voorzitter Marian Lutgerink 072 - 562 37 48
Secretaris Henk Hemmer 072 - 506 69 53
Penningmeester Herman Engel 072 - 504 44 40
Ledenadministratie Sjaak Zuurbier 072 - 888 90 08
Cursuscoördinator Willem Abercrombie 072 - 512 93 72

Overige e-mailadressen

Algemene informatie
Webmaster
Telefoonnummer vereniging Alleen tijdens clubavonden 072 - 562 81 30

Bezoekadres:
Arubastraat 6
1825 PV Alkmaar
Secretariaat:
Stella Agsteribbeland 67
1705 LG Heerhugowaard


Rekeningnummer: NL92 INGB 0002 9252 42 t.n.v. "Computerclub Alkmaar"
Ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 370 817 35