Computerclub Alkmaar

Welkom bij
Computerclub Alkmaar

Een actieve vereniging door en voor leden.

Doelstelling

Onze vereniging heeft als statutaire opdracht en doel het gebruik van de computer in de thuissituatie te stimuleren.

Visie

In onze samenleving neemt de computer een steeds belangrijkere plaats in. Daarom is het van belang om kennis over computers en het gebruik daarvan met elkaar te delen. De vereniging heeft hierin een voortrekkersrol.

Wat bieden wij

 • Clubavond:
  Elke woensdagavond van 19.30 – 22.00 uur
 • Technische dienst:
  Leden met een technische achtergrond helpen leden die problemen hebben met hun computer. Bijvoorbeeld als de computer er mee gestopt is of als er een virus in is geslopen of een nieuw softwareprogramma geïnstalleerd moet worden.
 • Cursussen:
  Om alle mogelijkheden van uw computer goed te leren, organiseert de vereniging voor haar leden cursussen. U leert uw computer beter te begrijpen en meer uit uw software te halen.
 • Workshops:
  Dit zijn korte bijeenkomsten gericht op een thema. Zo komt u meer te weten over de mogelijkheden van uw computer.

Maar bovenal is de Computerclub Alkmaar een gezellige vereniging, waar natuurlijk veel gesproken wordt over computers en software.

Nieuwe leden welkom

Bent u nog geen lid? Kom dan eens op onze clubavond. Wij kunnen u dan meer vertellen over wat onze vereniging u te bieden heeft.

Waar kunt u ons vinden

De computerzaal is in het gebouw van “Sporthal Alkmaar Noord” aan de Arubastraat 6 te Alkmaar. Dit is vlakbij het winkelcentrum “De Mare”. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Belangrijk nieuws

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 20 april om 19.30 uur in de vergaderzaal boven de Sporthal Alkmaar-Noord, Arubastraat 6.
Hierbij moet 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de vergadering worden gesloten. Een kwartier later zal de volgende Buitengewone Algemene Ledenvergadering starten met de dan aanwezige leden.

Deze buitengewone ALV zal over de opheffing van de Computerclub Alkmaar gaan.